• Konfirmation

  Konfirmation
  Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

  Der afholdes konfirmation i Kerteminde og Drigstrup kirker Store Bededag og den efterfølgende søndag.

  Forud for konfirmationen deltager konfirmanden i konfirmationsforberedelsen og går i kirke for at lære gudstjenesten at kende. Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen aftales hvert år med Kerteminde Skole, og forberedelsen begynder med et arrangement i kirkerne for de kommende konfirmander.

  Nærmere oplysning om tidspunktet for tilmelding m.v. fås hos kordegnen eller hos en af præsterne.

  Folkekirkens hjemmeside om konfirmation

   
 • Dåb

  Dåb
  Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver barnet velsignet og får løftet om, at Gud vil følge det alle dage.

  Ved barnedåb skal I kontakte kirkekontoret eller en af præsterne. I aftaler, hvornår dåben skal foregå.  I skal oplyse, hvem der skal være faddere til barnet og opgive faddernes navne og adresser til kirkekontoret. Der skal være mindst 2 og højst 5 faddere, som selv skal være døbt.

  De fleste bliver døbt, når de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle bliver døbt som voksne, andre før deres konfirmation.

  Dåb foregår ved almindelige gudstjenester i kirken. I Kerteminde Kirke holdes der desuden dåbsgudstjeneste den første lørdag i hver måned.

  Inden dåben skal forældrene have en samtale med præsten, og præsten kontakter derfor dåbsforældrene ca. 14 dage før dåben.

  Link til folkekirkens hjemmeside.

   
 • Begravelse

  Begravelse

  En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse og håb.

  Snarest muligt efter dødsfaldet skal I henvende jer til en af kirkens præster, hvis I ønsker en kirkelig handling. Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftales, og der aftales et hjemmebesøg af præsten. Kordegnen kan hjælpe med indberetning af dødsfaldet.

  I Kerteminde-Drigstrup sogn kan bisættelse eller begravelse foregå fra kirkerne eller fra kapellet. Kapellet kan rumme op til 45 mennesker i følget.

  Begravelser og bisættelser kan ikke foregå om mandagen på grund af personalets fridag.

  Folkekirken.dk´s hjemmeside om begravelse.

   
 • Bryllup

  Bryllup
  Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset.

  I kan blive gift i Kerteminde eller Drigstrup kirke, hvis I bor i sognet, eller har en tilknytning til sognet.

  Hvis I ønsker at blive gift i Kerteminde eller Drigstrup kirker, kontakter I kirkekontoret, og kordegnen sørger for at give jer de nødvendige informationer.  I aftaler hvornår vielsen skal foregå, og hvilken præst, der skal medvirke. 14 dage før vielsen bliver I kontaktet af præsten, så der kan træffes aftale om et møde.

  Hvis I ønsker lys eller blomster i kirken under vielsen, skal I kontakte kirketjenerne.

  Folkekirken.dk´s hjemmeside om bryllup.

Gallerier

Kirkegårdsvandring

Kirkegårdsvandring Kirkegårdsvandring Kirkegårdsvandring Kirkegårdsvandring Kirkegårdsvandring Kirkegårdsvandring

Temadag i konfirmandundervisningen

Temadag i konfirmandundervisningen Temadag i konfirmandundervisningen Temadag i konfirmandundervisningen Temadag i konfirmandundervisningen Temadag i konfirmandundervisningen Temadag i konfirmandundervisningen

Kerteminde Kirke restaureres

Kerteminde Kirke restaureres Kerteminde Kirke restaureres Kerteminde Kirke restaureres Kerteminde Kirke restaureres Kerteminde Kirke restaureres Kerteminde Kirke restaureres
Gå til toppen