Begravelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse og håb.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal I henvende jer til en af kirkens præster, hvis I ønsker en kirkelig handling. Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftales, og der aftales et hjemmebesøg af præsten. Kordegnen kan hjælpe med indberetning af dødsfaldet.

I Kerteminde-Drigstrup sogn kan bisættelse eller begravelse foregå fra kirkerne eller fra kapellet. Kapellet kan rumme op til 45 mennesker i følget.

Begravelser og bisættelser kan ikke foregå om mandagen på grund af personalets fridag.

Folkekirken.dk´s hjemmeside om begravelse.

Gå til toppen