Konfirmation
Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

Der afholdes konfirmation i Kerteminde og Drigstrup kirker Store Bededag og den efterfølgende søndag.

Forud for konfirmationen deltager konfirmanden i konfirmationsforberedelsen og går i kirke for at lære gudstjenesten at kende. Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen aftales hvert år med Kerteminde Skole, og forberedelsen begynder med et arrangement i kirkerne for de kommende konfirmander.

Nærmere oplysning om tidspunktet for tilmelding m.v. fås hos kordegnen eller hos en af præsterne.

Folkekirkens hjemmeside om konfirmation

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

Gå til toppen