Nye tiltag på kirkegårdene

Nye tiltag på Kerteminde Ny Kirkegård
-eller sagt lidt mere præcist  .... Kertemindes  nyeste kirkegård.

Den første begravelse blev foretaget  i 1931 d.v.s. for mere end 70 år siden  - så helt ny er kirkegården ikke. I de forløbne 78 år har kirkegården ændret udseende i takt med de ændrede begravelsesmønstre, fra en kirkegård præget af jordbegravelser i traditionelle kistegravsteder, til en kirkegård præget af bisættelser med efterfølgende urnenedsættelse i individuelle urnegravsteder eller fællesplæner med eller uden mindeplade.

I takt med at de traditionelle gravsteder  bliver nedlagt og erstattet af urnegravsteder eller gravsteder udlagt i fælles græsarealer, skifter kirkegården karakter fra et stramt anlagt areal, kvadratisk opdelt af klippede hække til en, hvad man kunne kalde 'kirkegårdspark', hvor  de stadig færre traditionelle gravsteder ligger mere eller mindre spredt  afbrudt af små og store græsarealer.

De små urnegravsteder ligger i læ af stedsegrønne takshække  og områderne, hvor gravstederne, mere eller mindre synlige, er udlagt i et fælles græsareal , 'Skoven' og Akacielunden, som er tilplantet med store træer .

Gravstederne i 'Skoven' og Akacielunden er så efterspurgte, at menighedsrådet i efteråret 2008 satte gang i to anlægsarbejder, dels en udvidelse af begravelsesarealet i 'Skoven' og dels en ny urneafdeling i lighed med Akacielunden.

Anlægget i 'Skoven' er udvidet  med pladser til både kister og urner ved at inddrage et stykke af græsarealet, hvor der er plantet egetræer, taks og efeu på samme måde som i resten af 'Skoven'. Udvidelsen betyder samtidigt,at indtrykket af at gå i en egeskov med et spil af lys og skygge, forstærkes. For at understrege skovstemningen bliver der nu plantet  bregner.

Den nye urnelund er placeret midt imellem de traditionelle gravsteder, omkranset af en bøgehæk og beplantet med 8 langsomtvoksende, blomstrende træer Amelanchier arborea 'Robin Hill' - bærmispel med sartrosa blomster i hængende klaser og 2 Magnolia kobus - magnolie med hvide, stjerneformede og duftende blomster. Ved den ene indgang er placeret et stort vandkar i granit.

Akacielunden vil i løbet af foråret skifte navn til kirsebærlunden. Den oprindelige beplantning bestående af 36 kugleakacier kunne ikke klare vækstbetingelserne og blev efter en  del år skiftet ud med 18 Acer ginnala - ildløn, som uheldigvis heller ikke trivedes i den stive lerjord. I forbindelse med de øvrige anlæg blev der plantet 20 nye træer Prunus subhirtella Àccolade' - en art  af japansk kirsebær med sartrosa, let fyldte og frynsede blomster.

Det samlede indtryk af Kerteminde ny kirkegård er grønt, frodigt og fredfyldt med elementer af park, men med kirkegårdens krav om ro og værdighed bevaret.

Kirkegårdsleder Ulrik Christiansen

Gå til toppen